Preview Mode Links will not work in preview mode

Undersköterskepodden

Jun 3, 2021

Är det ett skitjobb att jobba med stomivård? När undersköterskan Ismira Serdarevic på Västmanlands sjukhus tröttnade på att kallas ”bara undersköterska” blev intresset för stomier och patienterna vägen till att få respekt på jobbet. Hör henne berätta. På köpet får du bästa tipsen om hur du får...


May 6, 2021

Mår man bättre av att träffa en hund? I Uppsala finns 22 hundar och sju vårdhundsförare som är anställda av kommunen. Undersköterskepodden hängde med undersköterskan Mia Beve och tiken Agnes för att ta reda på varför hund i vården fungerar och hur hon blev vårdhundförare.


Mar 25, 2021

Följ med in i den akuta beroendevården och hör undersköterskorna och mentalskötarna Pernilla Sjöding, Tatiana Benting och Ulrika Hagberg berätta om hur man kan lugna ett väntrum med personer som har psykoser och delirium. Och om varför det trots hot och våld inte vill arbeta med några andra patienter än dem...


Feb 26, 2021

160 000 personer har en demensdiagnos i Sverige. Många bor på äldreboende och det kan vara tungt för personalen trots både glädje och sorg i mötet. Undersköterskorna Janina Himberg, Jessica Malmersjö och Kristina Närhi berättar om hur viktigt det är med kunskap och metoder att stötta till varandra för att...


Jan 27, 2021

I mars 2020 kom de första covidsjuka till undersköterskorna Helena Karlsson och Alice Johanssons avdelning. Sedan dess har de tagit hand om de svårast sjuka. Själva har de mardrömmar och svårt att sova. Går det att hitta sätt att ta hand om patienterna utan att gå sönder själva.

– Det känns som vi simmar...